لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  سعیده حسنیان
  ۲۱ آذر ۱۳۹۵
  سلام جناب آقای جهانبخش
  سؤالی داشتم که ممنون می‌شوم اگر پاسخ بفرمایید:
  آیا درج تنوین « ً » در واژگانی مانند کتابًا و قائلًا روی الف غلط است؟ اگر بله، چرا در بسیاری از کتاب‌های چاپ‌شده در کشورهای عربی دیده می‌شود؟ درج تنوین پیش از الف آیا در متون فارسی هم سابقه داشته؟ یعنی اول این‌گونه بوده و بعدها درج تنوین روی الف رایج شده؟
  بابت یادداشت‌های پرمغز و ظریفتان بسیار سپاسگزارم.  پاسُخ جویا جهانبخش:

  با سلام و سپاس

  ظاهرًا درج تنوین « ً » در واژگانی مانند کتابًا و قائلًا روی الف غلط فاحش نیست؛ لیک مرجوح است. گویا ألف در اینجا در واقع ألفِ نشانه است. رسمِ خطِّ قرآنِ کریم و نُسخه هایِ کهنِ عَرَبی مؤَیِّدِ مُختارِ ماست. در نُسخه هایِ کهنِ فارسی هم تا آنجا که می دانم نمونه دارد.
  با تجدیدِ مراتبِ امتِنان!
  سعیده حسنیان
  ۲۱ آذر ۱۳۹۵
  سلام جناب آقای جهانبخش
  سؤالی داشتم که ممنون می‌شوم اگر پاسخ بفرمایید:
  آیا درج تنوین « ً » در واژگانی مانند کتابًا و قائلًا روی الف غلط است؟ اگر بله، چرا در بسیاری از کتاب‌های چاپ‌شده در کشورهای عربی دیده می‌شود؟ درج تنوین پیش از الف آیا در متون فارسی هم سابقه داشته؟ یعنی اول این‌گونه بوده و بعدها درج تنوین روی الف رایج شده؟
  بابت یادداشت‌های پرمغز و ظریفتان بسیار سپاسگزارم.


  پاسُخ جویا جهانبخش:

  با سلام و سپاس

  ظاهرًا درج تنوین « ً » در واژگانی مانند کتابًا و قائلًا روی الف غلط فاحش نیست؛ لیک مرجوح است. گویا ألف در اینجا در واقع ألفِ نشانه است. رسمِ خطِّ قرآنِ کریم و نُسخه هایِ کهنِ عَرَبی مؤَیِّدِ مُختارِ ماست. در نُسخه هایِ کهنِ فارسی هم تا آنجا که می دانم نمونه دارد.
  با تجدیدِ مراتبِ امتِنان!
  عمید الدین
  ۷ مهر ۱۳۹۵
  سلام عليكم
  خواهشا pdf غلو پژوهی را بذارید یا برام بفرستید.
  عمید الدین
  ۷ مهر ۱۳۹۵
  سلام عليكم
  خواهشا pdf غلو پژوهی را بذارید یا برام بفرستید.
  بنده خدا
  ۶ مرداد ۱۳۹۵
  خواهشا pdf غلو پژوهی را بزارید یا برام بفرستید
  پیدا نکردم
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۹۰٫۷۴۸ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۲۶ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۳۶

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  فاضِلِ أَدَب۟‌پِژوه، آقایِ مِهرانِ اَفشاری، به مُناسَبَتِ بَحثی از داستانِ أَمیراَرسَلانِ نامدار و دو شَخصیَّتِ آن، یَعنی "شَمسِ وزیر" و "قَمَرِ وزیر"، که در فَرَنگ، وزیرانِ "پطرس‌شاه" اند و أَوَّلی «مسلمانیِ خودش را پنهان کرده و دوستدارِ اَرسَلان است» و دُوُمی «بسیار بَدجِنس و فریبکار است»، نوشته‌اند: « ... این ... که پادشاهی دو وزیر دارد که یکی خوش۟‌قَل۟ب و...
  پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۳
  دانِشوَرِ بیداردِل و پاکیزه‌جان، اُستاد أَکبَرِ ثُبوت ـ دامَ ظِلُّهُ ـ، حِکایَت می‌فرمودند که: "مَرحومِ آیةالله میرزا أَبوالحَسَنِ شَعرانی (یا آنسان که اُستاد ثُبوت می‌گویَند و أَصَح می‌دانَند: شَعرائی) ـ طابَ ثَراه ـ، أَهلِ شاهنامه‌خواندَن بود، و می‌فرمود که: هَرگاه از بَحثهایِ عِلمیِ مَرسوم خَسته می‌شوم و مَلالَتی می‌یابَم، از برایِ رَفعِ مَلال، به...
  پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۳
  (بَرگی از تاریخِ فرهنگِ روزگارِ ما) آقایِ دکتر حَسَنِ أَنوَری، اُستادِ بنامِ أَدَبیّاتِ فارسی و عُضوِ پیوستۀ فَرهَنگستان، در زندگینامۀ خودنوشتشان که در جَشن۟‌نامۀ مُشارٌإِلَیه به چاپ رَسیده است، در ضِمنِ بازگُفتِ حال‌وهَوایِ دانشگاهها در سالِ 1358 هـ.ش.، نوشته‌اند: «... رُؤسایِ دانشگاهها را خودِ اُستادان انتخاب کرده بودند. بَعضی از دوستانم در رأسِ دانشگاهها...
  پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۳
  در فَرخُنده‌روزِ نیمۀ شَعبان، در اصفهان، دَر مَجلِسِ بُزُرگداشتِ حَکیم فِردوسی، دربارۀ چَند واژه‌ای از داستانِ "جَنگِ مازَندَران و هَفت‌خانِ رُستَم" در شاهنامه، سخن راندَم. مُستَمِعانِ آن سخن، گُفتارِ مَرا به گَرمی پَذیره آمَدَند و آنسان که مُقتَضایِ خوی و أَدَبِ مَردُمانِ تَربیَت۟‌یافته است، سُخَنران را به مِه۟ر نَواختَند. از آن میان، یکی از...
  جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۷
  در پَیِ انتشارِ یادداشتِ «جُستار در مَعنایِ نیم۟‌ بی۟تی از خاتِمَۀ شاهنامه» بَر صفحۀ «یادگارستان»، پِژوهَندۀ گرامی، جَنابِ آقایِ شهابِ رویانیان ـ دامَ إِفضالُه! ـ، از نوشَهر قَلَم رَنجه کرده، پیشنِهادِ مُخلِص را در فَهمِ سُخَنِ فردوسیِ بُزُرگ، به شَواهد و توضیحاتی چَند، تأیید و تَکمیل و تَذییل فرمودند. بَخشِ کانونیِ نامۀ مُفیدِ ایشان را که در واقِع...
  پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۹
  خواندَن و بازخواندَنِ مام۟نامه‌هایِ تُراثی و آنچه در اِصطِلاح۟، "أُمَّهاتِ مُتون" گُفته می‌شَوَد، کاری است دُشوار و حوصَله‌سوز و مُحتاجِ تَحصیلِ مُقَدَّمات و آنگاه مُمارَسَت در تَکمیل و بازاندیشیِ دانسته‌ها. این۟‌هَمه، چیزی است که از مُدَّعیان و کَسانی که به سودا خویش را بَر عِلم بسته‌اند و أَدعیاءالعِلم اند، نه أَبناءُالعِلم، ساخته...
  پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱:۰۹
  بی هیچ گُفت‌وگوی۟، یکی از گرفتاریهایِ بُزُرگِ ما در این روزگار، قُصورِ همَّتِ شُمارِ کَثیری از مَنسوبانِ به عِلم است در خواندَن و بازخواندَنِ کتابهایِ کلاسیک و مام۟نامه‌هایِ تُراثی و آنچه در اِصطِلاح۟، "أُمَّهاتِ مُتون" گُفته می‌شَوَد. در مُقابل، آنچه فُزونی گرفته است، کَثرَتِ مُدَّعیان و جَماعَتِ نَخوانده‌مُلّا و بویژه "عُلَمایِ مَجلِسی" است. اُستاد...
  پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱:۰۴
  (تَحریرِ سُخَنانِ إِل۟قاشُده در مَجلِسِ گِرامیٖداشتِ فردوسی در اصفهان ـ 22 / 2 / 1395 هـ.ش.) این گُفتار، در مَجَلّۀ دَریچه (ش 43) به چاپ سپارده شُده است. بِس۟مِ اللهِ الرَّح۟مٰنِ الرَّحِيم ال۟حَم۟دُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلَیٰ عِبَادِهِ الَّذِینَ اص۟طَفَیٰ دُرود بر شُما گرامیان که از راهِ دوستداریِ فَرهنگ و اَرج‌نِهادَن به فردوسی و شاهنامه اَنجُمَن ساخته‌اید و...
  يكشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱:۲۱
  فاضِلِ جُست‌وجوگرِ اَرجمند، آقایِ شهابِ رویانیان، که گاهگاه از نوشَهر مَرا به مُراسَلاتِ خویش سَرفَراز می فَرمایَند، تَتمیمًا لِلفائِده، دَربارۀ مَقولۀ کافِ سه‌نُقطۀ نمودارِ گاف که در مَقالَتِ «آن بَر سَرِ گَن۟جَست که ...» از آن سخن رانده بودیم، مَرقوم داشته و یادآوری کرده‌اند که: "نه تنها در نسخه‌های دست‌نویس، گاه برای تمیز «ک» از «گ»، از علامت سه نقطه...
  دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱:۵۰
  (جَل۟بِ اِن۟تِباه به ریزه‌کاریِ بی۟تی از سَعدی) از دِلآویٖزتَرین و شَکَرخیٖزتَرین غَزَلهایِ دِلنَوازِ شی۟خِ شیرین۟‌سُخَنِ شیراز، "سَعدی"یِ بی‌هَنباز، یکی، این سُرودۀ شگَرف است از «طَیِّباتِ» او: آن بِه۟ که نَظَر باشَد و گُف۟تار نَباشَد تا مُدَّعٖی ان۟دَر پَسِ دیوار نَباشَد آن بَر سَرِ گَن۟جَست در چاپِ...
  شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۶
  اُستادِ زنده‌یاد مُج۟تَبیٰ میٖنُوی ـ تَغَمَّدَهُ اللهُ تَعَالَیٰ بِغُف۟رَانِه ـ، یک جا، بمُناسبت۟، "دولَتشاهِ سَمَرقَندی" و "تَذکِرَةالشُّعَرا"یِ وی را که از نام۟دارترین مُؤَلَّفاتِ أَدَبیِ أَواخِرِ سَدۀ نُهُمِ هِجری بشُمار است، اینگونه یاد فرموده است: «آن نویسَندۀ پُر خَبط و خَلطِ نامُعتَمَدِ نامُوَثَّقِ ضَعیف‌الرِّوایَه، دولتشاه ابن علاءالدّوله...
  شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۳
  شیخِ شیراز در هَمان أَوائِلِ بابِ هفتُمِ گُلِستان فَرموده است: «حَکیمی پسَران را پَند هَمی‌داد که جانانِ پدَر هُنَر آموزید که مُل۟ک و دولَتِ دُن۟یا اِع۟تِماد را نَشاید و سیم و زَر در سَفَر بَر مَحَلِّ خَطَرست؛ یا دُزد بیک۟بار ببَرَد، یا خواجه بتَفاریق بخَورَد. أَمّا هُنَر، چَشمۀ زایَنده است و دولَتِ پاینده. وگَر هُنَرمَند از دولَت بیُفتَد، غَم نَباشَد؛ که...
  پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱:۵۹
  در هَفته‌نامۀ کَرگَدَن (ش 43 ـ پیاپی: 95 ـ، 17 اسفندماهِ 1395 هـ. ش.، ص 81)، یکی از نویسَندگانِ خوش۟‌ذوق، به مُناسبَتِ قُربِ زَمانیِ جَشنِ نوروز، ـ به هَزل ‌و جِد ـ هَف۟ت۟‌سینی نوآیین پیشنِهاد کَرده است از بَرایِ قَلَندَروَشان و خَراباتیان و ... . او، این هَف۟ت۟‌سین را با عَکسی از «سَعدی» می آغازَد!! ... سینهایِ دیگَرَش را که "ساعَت" است و "سیگار" و "سِکّه" و ... عِجالَةً با...
  پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱:۵۵
  (جُستار در مَعنایِ نیٖم۟‌بی۟تی از یک غَزَلِ شیخِ شیراز) شیخِ أَجَل، سَعدیِ شیرازی، را غَزَلی است بَس دِل۟نواز و روح۟ پَروَر از این قَرار: غُلامِ آن سَبُک۟‌روحَم که با مَن سَر گِران دارَد جَوابَش تَل۟خ و پن۟داری شَکَر زیرِ زَبان دارَد مَرا گَر دوستی با او به دوزَخ می‌بَرَد، شایَد بنَق۟د ان۟دَر بِهِشتَست آن که یاری...
  سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۶:۴۲
  شیخِ بُزُرگوارِ شیراز، سَعدی ـ عَلَی۟هِ الرَّحمَة ـ، در أَوایِلِ بابِ هَشتُمِ کتابِ گُلِستان ـ که آن را در «آدابِ صُحبَت» پَرداخته است و در تَضاعیفِ باب، دَقیقه‌هایِ نَغ۟ز و لَطیفه‌هایِ پُرمَغ۟ز درانداخته ـ، فَرموده است: «دو کَس رَنجِ بیهوده بُردَند و سَع۟یِ بی‌فایده کَردَند: یکی آن‌ که اندوخت و نَخَورد؛ و دیگر آن که آموخت و نَکَرد. عِل۟م چَندان که بیشتَر...
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۹:۲۵