شَیخ مُحَمَّد عَوّامه، از عُلمایِ مُعاصِر، در گُفت‌وشنودی تَصویری، از اُستادش، زنده‌یاد "شَیخ عَبدُالفَتّاح أَبوغُدَّه"یِ حَنَفی ـ ره ـ، نَقل می‌کُنَد که وی گُفته بوده است: «کَبَّرَنی مَوتُ الأَکابِر».
شَیخ عَبدُالفَتّاح، البَتّه خود مَردی مِف۟ضال و والامِق۟دار بود؛ لیک أَصلِ سُخَنَش، بجاست.
"نَدانم کُجا خوانده‌ام در کتاب" که زنده‌یاد دکتر لُط۟ف۟عَلیِ صورَتگر ـ تَغَمَّدَهُ اللهُ بِغُف۟رانِه ـ می‌گُفته است: «ما نانِ بیسَوادیِ مَردُم را می‌خوریم»!
پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۳