پَس از اِنْتِشارِ یادداشتِ «کُتُبْخانۀ ووستِنْفِلد» که بحَمدِالله با پَذیرُفْتاریِ نیکوگُمانانۀ شُماری از خوانَندگانِ اَرجمند رویارویْ گَردید، بَر آنچه آنجا بَر قَلَم رَفته است می‌اَفزایَم:
نَخُست:
این «هایْنریٖش فِردينانْد ووستِنْفِلد» (۱۸۰۸ - ۱۸۹۹ م.)، یکی از نَخُستین کَسانی است که به تَحقیقِ جِدّی دَر مَقتَلی که دَر آن روزگار به عنوانِ مَقْتَلِ أَبی‌مِخْنَف شناخته می‌شُده است، پَرداخته (نگَر: تاریخ التُّراث العَرَبیّ، الدّکتور فُؤاد سَزکین، نَقَلَهُ إِلَی العَرَبیَّة: د. مَحمود فَهمی حِجازی، راجَعَه: د. عرفة مُصْطَفیٰ ـ و ـ د. سَعید عَبدالرَّحیم، المُجَلَّد الأَوَّل، الجُزء الثّانی: التَّدوین التّاریخیّ، المَمْلَکَة العَرَبیَّة السُّعودیّة: جامِعَة الإِمام مُحَمَّد بْن سُعود الإِسلامیَّة، ۱۴۱۱ هـ.ق.، ص ۱۲۸؛و: كِتابخانۀ ابنِ طاووس و أَحوال و آثارِ او، إِتان کُلْبِرگ، مُتَرجِمان: سَيِّد عَلىِ قَرائى ـ و ـ رَسولِ جَعفَريان، چ: ۱، قُم: كِتابخانۀ عُمومیِ آيَةالله‌الْعُظمىٰ مَرعَشیِ نَجَفی، ۱۳۷۱ هـ. ش.، ص ۷۸ و ۷۹)؛ و از این حیْث، دَر تاریخِ مُطالعاتِ اِستِشراقی دَر تُراثِ عاشورا جایگاهی یادکَردَنی دارَد.
دُوُم:
این مَعنی که "چاپْ‌کَرده‌هایِ ووستِنْفِلد، خودْ، یک «کِتابْخانه» است"، موردِ تَوَجُّه و تَأْیید و تَصریحِ دیگَران نیز بوده است؛ کَما این که يوسُف إِليان سَركيٖسِ دِمَشقی (۱۲۷۲ ـ ۱۳۵۱ هـ.ق. / ۱۸۵۶ ـ ۱۹۳۲ م.) دَر مُعْجَمُ المَطْبوعاتِ العَرَبيَّة وَ المُعَرَّبَة (قُم: مَنْشورات مَكْتَبَة آيَةالله‌الْعُظمىٰ المَرعَشیِّ النَّجَفیّ، ۱۴۱۰ هـ.ق.، ۲ / ۱۹۱۷) نوشته است:
«وَ تآليفُه العَرَبيَّةُ عِبارَةٌ عَن مَكْتَبَةٍ وَاسِعَةٍ تُنِيفُ عَنْ مِائَتَيْ تَأْلِيفٍ بَيْنَ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ».
سوُم:
گُفتَم که هَر دو ریختِ «ووستِنْفِلد» و «وستنفلد» دَر زَبانِ فارسی به کار می‌رَوَد. دوستِ دانِشومَندِ نُکته‌سَنجَم، جَنابِ شهابِ رویانیان ـ دامَ عُلاه! ـ، تَذْکار فَرمودَند و اَفزودَند که ریختِ «ووستنفلت» نیز دَر فَرهَنگِ تَلَفُّظِ نامهایِ خاص (تاریخی و جُغرافیائی) نوشتۀ فَریبُرزِ مَجیدی (چ: ۱، تِهران: فَرهَنگِ مُعاصِر، ۱۳۸۱ هـ.ش.) آمَده و ای‌بَسا أَصَحّ و أَرجَح آن باشَد.
چهارُم:
باز جَنابِ رویانیان ـ دامَ عُلاه! ـ، تَذکار فَرمودَند که وَفاتِ «ووستِنْفِلد» / «وستنفلد» / «ووستنفلت»، به سالِ ۱۸۹۹ م.، دَر روزِ ۸ فوریه بوده و این تاریخِ مُعادِلِ ۲۷ رَمَضانِ ۱۳۱۶ هـ.ق. است. بَرین بُنیاد، سالِ درگُذَشتِ او ۱۳۱۶ هـ.ق. می‌شود، نَه ۱۳۱۷ که مَنْ‌بَنده به اِعتِمادِ أَعلامِ زِرِکلی آوَرده‌ام. سامَحَنا الله!
٭
سُخَنِ آخِر این که ـ به قولِ مَرحومِ شیْخ طاهِرِ جَزائِری ـ: «الإِتْقانُ لَا نِهایَةَ لَهُ ...»!
واللهُ مِن وَراءِ القَصد


شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱:۳۱