لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۲۶٫۸۴۶ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۲۱ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۱٫۴۲۹

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  اُستادِ زنده‌یاد مُج۟تَبیٰ میٖنُوی ـ تَغَمَّدَهُ اللهُ تَعَالَیٰ بِغُف۟رَانِه ـ، یک جا، بمُناسبت۟، "دولَتشاهِ سَمَرقَندی" و "تَذکِرَةالشُّعَرا"یِ وی را که از نام۟دارترین مُؤَلَّفاتِ أَدَبیِ أَواخِرِ سَدۀ نُهُمِ هِجری بشُمار است، اینگونه یاد فرموده است:
  «آن نویسَندۀ پُر خَبط و خَلطِ نامُعتَمَدِ نامُوَثَّقِ ضَعیف‌الرِّوایَه، دولتشاه ابن علاءالدّوله بختیشاه الغازی السَّمرقندی...، در آن کتابِ بی‌اعتبارِ مُعَنوَن به تَذکِرَةالشُّعَراء، که تنها علَّتِ شُهرَت و تَداوُلِ آن این بوده است که مرحومِ پروفسور براون بانیِ طَبع و نَشرِ آن شُده است و در لای۟دِن چاپش کرده‌اند.»
  ( تاریخ و فَرهَنگ، چ: ۳، تهران: شرکَتِ سِهامیِ اِنتِشاراتِ خوارزمی، ۱۳۶۹ هـ. ش.، ص ۲۵۷).
  اُستاد میٖنُوی دولَتشاه را بغایَت سَهل‌اِنگار و ناموثوق تَلَقّی کرده، بصَراحَت می نویسَد که فُلان خَبَر «گمان می کنم از مُختَرَعاتِ دولتشاه باشَد؛ أَمّا اختراعی که ناشی از خَلط و اِشتباه است ...» (همان، ص ۲۵۹)، و در بَهمان موضوع «از همه غَریب۟‌تر و مجعول۟‌تر أَقوالِ دولتشاه است در تَذکِرَة الشُّعَرایِ سخیفِ بی‌اعتبارِ او»(همان، ص ۲۳۸).
  جَرحِ اُستادِ زنده‌یاد مُج۟تَبیٰ میٖنُوی در حَقِّ دولَتشاهِ سَمَرقَندی و تَذکِرَۀ وی، البتّه ناظِر به اَرزِشِ تاریخ۟نگارانه و رُخ۟دادگُزارانۀ آن است؛ وَرنه، اَرجِ کتابِ دولَتشاه را به حیثِ یک مَتنِ أَدیبانۀ قَدیمِ واجِدِ اَرزَندگیهایِ لُغَوی و أَدَبی، و حَتّیٰ مَتنی که پندارهایِ قُدَما را دربارۀ گُذَشتۀ أَدَبیِ ایران آینگی می کُنَد (و از این چشم‌انداز، خود، سَنَدی است تاریخی و گرانبَها)، إِن۟کار نَت۟وان کرد. تَذکِرَةالشُّعَرایِ دولَتشاه اگرچه فاقِدِ وَثاقَتِ بَیوسیدۀ تَذکره‌نگاشتی به قَلَم رَوَد، کتابی است خواندَنی، و در جایِ خود، سودمَند.
  شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۳
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  سیدی
  ۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۷
  پس براون هم مثل پاتریشیا کرون بین ایرانی ها فدایی داشته
  سیدی
  ۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۶
  کاش نظرات محققین درباره کتابهای مشهور همین طور جمع و تدوین می شد
  سیدی
  ۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۴
  با سلام، خیلی خوب بود.