لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۱۵٫۲۴۳ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۳۶۸

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  بی هیچ گُفت‌وگوی۟، یکی از گرفتاریهایِ بُزُرگِ ما در این روزگار، قُصورِ همَّتِ شُمارِ کَثیری از مَنسوبانِ به عِلم است در خواندَن و بازخواندَنِ کتابهایِ کلاسیک و مام۟نامه‌هایِ تُراثی و آنچه در اِصطِلاح۟، "أُمَّهاتِ مُتون" گُفته می‌شَوَد. در مُقابل، آنچه فُزونی گرفته است، کَثرَتِ مُدَّعیان و جَماعَتِ نَخوانده‌مُلّا و بویژه "عُلَمایِ مَجلِسی" است.
  اُستاد جَمشیدِ سُروشیار (مَظاهِری) ـ دامَ عُلاه! ـ نَقل می‌فرمودند که: زمانی نَظَرِ مَرحومِ دکتر سَیِّد جَعفَرِ سَجّادی ـ طابَ ثَراه! ـ را دربارۀ دانِشوَری از دانِشوَران که در بابِ حکمتِ إِسلامی و بویژه شیخِ إِشراق شِهاب‌الدّینِ سُهروَردی، می‌گُفت و می‌نوشت و سخن می‌پَراگَنید، پُرسیدَم. مَرحومِ دکتر سَیِّد جَعفَرِ سَجّادی که در عالَمِ خود مَردی بود کتاب۟خوانده و آزموده و پیشینۀ تَحصیلِ عُلومِ قَدیمه داشت و خود، کتابِ حِکمَةالإِشراق را تَرجَمه فَرموده و با زبانِ مُتونِ فلسَفیِ قَدیم دَست و پَنجه‌ها نَرم کرده و نیک آشنا بود، فَرمود: اینها "عُلَمایِ مَجلِسی" اند!
  اُستاد سُروشیار می‌فرمودند: مَن تَجاهُل کَردَم و پُرسیدَم: "عُلَمایِ مَجلِسی" دیگر یعنی چه؟ مَرحومِ دکتر سَجّادی گُفت: یعنی اگر مَجلِسی مُنعَقِد شَوَد و از این آقا بخواهَند دربارۀ سُهروَردی نُطق کُنَد، سُخَنرانیِ غَرّائی إِرائه می‌دِهَد و خوب مَجلِس‌آرایی می‌کُنَد، ولی اگر یک جایِ مُشکِل از شَرحِ مُلّاقُطب (شَرحِ قُطب‌الدّینِ شیرازی بَر کتابِ حِکمَةالإِشراقِ سُهروَردی) را بازکُنید و بگویید: "این یَعنی چه؟"، دَرمی‌مانَد!
  خاک بر زنده‌یاد دکتر سَیِّد جَعفَرِ سَجّادی خوش باد! که بحَق خود از «عُلَمایِ مَجلِسی» نَبود!! رَحمَةُ اللهِ عَلَیهِ رَحمَةً واسِعَةً!

  پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱:۰۴
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  محمد مهدی احسانی فرد
  ۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲:۴۷
  سلام - جناب چرا اینقدر متنتون اشکال تایپی و نگارشی داره. واقعا آدم رو گیج میکنه. حداقل یه بار خودتون متن رو از اول تا آخر میخوندید. مطالب خیلی مفید با بیان زیبا و جالب توجهی دارید با این حال اشکالات نگارشی تون خواننده رو آزار میده.
  با تشکر فراوان
  پاسخ:
  سلام و سپاس
  دقیقًا متوجّهِ آنچه إِشکالِ نگارِشی خوانده‌اید نَشُدَم. اَگَر تَبیین بفرمایید، حتّی‌المَقدور إِصلاح خواهم کرد.
  باز هَم سپاسگُزارم.