لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۴۰٫۵۰۴ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۰۳ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۵۰۰

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  دوستی می گفت: یکی از مشکلات من در قرائت قرآن کریم، سجده های واجب آن است.
  گفتم: چهار سجده واجب که بیشتر نیست!
  گفت: مشکل این است که در قرآن های چاپی غالباً میان سجده واجب و غیر واجب تفاوتی نگذاشته و فقط یک نشانه سجده چاپ کرده اند. من هم یادم می رود و در ذهنم نمی ماند کدام سجده واجب است و کدام غیر واجب.
  گفتم: سجده های واجب آنگونه که در کتاب های مشهور و متعارف فقه شیعه نوشته اند مربوط به سوره های سَجده و نَجم و فُصّلت و عَلَق است. می توانی آنها را با این بیت بخاطر بسپاری:

  سَجده و نَجم و فُصّلت، و عَلَق
  سجده دارد بنا به مذهب حق
  يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۳ ساعت ۲:۳۰
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت