لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۲۶٫۸۴۷ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۲۲ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۵۱۳

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  در کتاب إِمام رضا ـ علیه السّلام ـ و فرقه‌هایِ شیعه (زهرا بختیاری، چ:۱، بنیادِ پِژوهشهایِ إِسلامیِ آستانِ قدسِ رضوی ـ ع ـ ، ۱۳۹۲ﻫ . ش. ، ص ۱۹۱)، ذکرِ حدیث‌سازیِ «یونس بن ظَبیان» را إِرجاع داده‌اند به:
  «ابن غضائری، احمد بن حسین، رجال ابن الغضائری، ج۱، ص ۱۰۱»

  این نشانی با رجالِ ابن غضائری یِ ویراستۀ حضرتِ استاد جلالی ـ دام إِجلالُه ـ از حیثِ صفحه سازگار است و در صفحۀ «۱۰۱» از آن متن (چاپِ دارالحدیث) دربارۀ یونُس بنِ ظَبیان سخن رفته؛ ولی مُشکِل اینجاست که آن کتاب أَصلًا یک جلدی است، و «جلدِ یک» ندارد. بُغرَنج‌تر، مشخّصاتِ کتابشناختیِ این مأخذ در فهرستِ منابعِ کتابِ إِمام رضا ـ علیه السّلام ـ و فرقه‌هایِ شیعه است. در آنجا ( ص۲۳۱) می‌خوانیم:
  «ابن غضائری، احمد بن حسین، رجال ابن الغضائری، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۴.».

  آیا «مؤسّسۀ اسماعیلیان» براستی در سالِ «۱۳۶۴» (شمسی یا قمری؟) رجال ابن الغضائری را، آن هم در بیش از یک جلد، و از قضا به نحوی که شمارۀ صفحۀ آن با چاپِ استاد جلالی در دارالحدیث و سالها پس از آن مطابق می‌آید، چاپ کرده بوده است؟! ... آیا براستی چنین مأخذی وجود خارجی دارد؟! یا باز با یکی از همان دسته‌گُل‌هایِ مُتَعارَفی روبه‌روئیم که در دانشگاه‌ها و پِژوهشگاه‌های «ممالکِ مَحروسه» فراوان به آب داده می‌شود؟! الله ـ سُبحانَهُ و تَعالی ـ أَعلَم، و عِلمُهُ أَتَمُّ و أَحکم.
  يكشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۶
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت