لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۳۲٫۳۸۳ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۹۲ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۷۸۶

  پر بازدیدترین یادداشت ها :


  چپ
  1
  0
  {\/چپ}((?!{چپ)[\s\S])*{\/چپ}
  {چپ((?!{\/چپ)[\s\S])*{چپ

  پاورقی
  133
  132
  {\/پاورقی}((?!{پاورقی)[\s\S])*{\/پاورقی}
  {پاورقی((?!{\/پاورقی)[\s\S])*{پاورقی
  Warning: DOMDocument::loadXML(): Extra content at the end of the document in Entity, line: 173 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
  گفتارِ حاضِر در مجلّۀ آینۀ پِژوهِش ( ش 153 ، صص 5 ـ 18) به چاپ رَسیده است.
  جمعه ۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۶
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت