لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۴۰٫۴۹۰ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۹۲ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۶۰۵

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  دریغا که بی ما بسی روزگار
  برویَد گُل و بـشکُـفَد نوبَهار

  (کلّیّاتِ سعدی، چ أَمیرکبیر، ص 383)


  نَظَری به نوشتارهایِ بعضِ گُزارَندگان بوستانِ سعدی چُنین می‌نماید که گویا ایشان، «نوبهار» را در این بیتِ شیخِ شیراز به معنایِ فصلِ بهار و بهاران گرفته‌اند.
  آقایِ صدرالدّینِ زمانیان در شرحِ خویش بر بوستان (ص 741)، در معنایِ «بروید گل و بشکفد نوبهار» نوشته است:
  «گل‌ها و سبزه‌ها می‌رویند و نوبهاران فرا می‌رسند.».

  آقایِ منوچهر حقگو در نثر بوستان (ص305) نوشته:
  «در گلستانها گلها خواهند رویید و شاخه‌هایِ خشک در نوبهاران شکوفه خواهند کرد».
  در ترجَمۀ انگلیسیِ جی. ام. ویکنز (G.M.Wickens) می‌خوانیم (گلستان و بوستان، چ هِرمس، ص 1205):
  «The rose grows and the spring will blow».

  هرچند یکی از معانیِ «نوبهار» همین بهاران و فصلِ بهار است، در این بیتِ بوستان گویا نوبهار بدین معنا نیست.
  در فرهنگِ بزرگِ سخن (چ:1، 8/ 8011) یک معنایِ «نوبهار» را «سبزۀ نورُسته؛ گل و شکوفۀ تازه روییده» نوشته و این شاهد را از «نظامی» به دست داده‌اند:

  زِ هَر شاخی شـکفته نوبهاری
  گرفته هر گُلی بر کف نثاری

  در لغت‌نامۀ دهخدا یکی از معنایِ «نوبهار» را «سبزۀ نورُسته» نوشته‌اند با همان شاهد از نظامی و این سه شاهدِ دیگر:

  *در این باغ اگر نوبهاری بود
  ز‌ بادِ خـزانـش غـباری بود
  فردوسی


  *چریده گاو گـیلی در کـنارش
  گهی آبش خورد گه نوبهارش
  فخرالدّین اسعد


  *به دستی گـلی داشـتی آبدار
  به دستِ دگر دسته‌ای نوبهار
  شمسی (یوسف و زلیخا)


  همچنین یکی از معانیِ این واژه را «قسمی گل» نوشته‌اند (که «یادداشتِ مؤلّف» است) با این شاهد:

  * نوبهار از غنچه بیرون شد به یک تو پیرهن
  بیدمشک انداخت تا دیگر زمستان پوستین

  گمان می‌کنم در بیتِ موردِ گفت‌و‌گویِ ما از بوستانِ سعدی نیز، «نوبهار»، مُطلَقِ گُل و شکوفۀ تازه‌رُسته، یا نوعِ خاصِّی از گُل و شکوفه باشد.
  آشنایان به زبانِ شیخِ شیراز می‌دانند که سعدی، خودِ واژۀ «بهار» را نیز به معنایِ «گل و شکوفه» به کار بُرده است؛
  مثلًا در:

  گر بهار و لاله و نسرین نروید گو مَروی
  پرده بردار ای بهار و لاله و نـسرینِ من!

  نیز در:

  گُلا و تازه بَهارا ! تویی که عارِضِ تو
  طراواتِ گُـل و بویِ بـهـارِ مـن دارد

  (نگر: گزیدۀ غزلیّاتِ سعدی یِ أَنوَری، چ: ۱۱، ص ۱۲۴).
  سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت