لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۱۵٫۲۵۷ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۶ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۴۶۷

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  دربارۀ مُحَمَّد بنِ سُلَی۟مانِ تُنکابُنی ( 1234 یا 1235 ـ 1302 هـ.ق.)، صاحِبِ قصَص العُلَماء و مُؤَلَّفاتِ پُرشُمارِ دیگَر، آگاهیهائی داریم لیک از زاد و رودش غالِبًا بی‌اِطِّلاعیم. دَر کِتابِ یادگارِ فَرهَنگِ آمُل (صَمصام‌الدّینِ عَلّامه، چ: 1، تهران: 1338 هـ.ش.، ص 160) دربارۀ بَعضِ زاد و رودِ او که به پیشۀ طِبابَت روی آورده بوده‌اند، آگاهیهائی هَست. حَفیدِ وی، دکتر مُحَمَّدحَسَنِ عَلّامه (زادۀ 1274 هـ.ش. در سُلیمان‌آبادِ تُنکابُن) از أَطِبّایِ بیمارستانهایِ تهران و در زُمرۀ کارمَندانِ وزارَتِ بِهداری بوده که شَرحی دربارۀ وی در کتابِ یادشُده مَسطور است. پدَرِ این دکتر مُحَمَّدحَسَنِ عَلّامه، میرزا موسی پزشک مَعروف به حَکیم‌باشی، هم چُنان‌که از شُهرتش پیداست در کارِ طِبابَت بوده است. 1 نویسَندۀ کِتابِ یادشُده و تَنی چَند از دیگر مَذکوران دَر کِتابِ یادگارِ فَرهَنگِ آمُل نیز لَقَبِ «عَلّامه» دارَند. آیا از هَمین خاندان اند؟
  در هَمان کِتاب، بَعضِ طایفه‌ها و خاندانهایِ مَشهورِ باشَندۀ آمُل مَذکور اند که اِن۟تِساباتشان از حیثِ تاریخی شایانِ تَوَجُّه و درَنگ‌انگیز است.
  نمونه را، از طایِفۀ بِهرُستاقی یاد شُده است (ص 14) که شاخه‌ای از آنها که اردشیری‌ها باشَند، نَسَبِ خود را به اَردشیرِ بابکان، بُنیانگُذارِ شاهنشاهیِ ساسانی، می‌رَسانَند. نیز از طایِفۀ نَوائی‌ها (ص 15) که خود را از أولادِ أَمیرعَلیشیرِ نَوائی، وزیرِ نامیِ تیموریان، می‌شمرَند.
  از طایِفۀ موسوم به ایرانی یاد شُده است (ص 15) که خود را به ایرَج پسَرِ فریدون پادشاهِ داستانیِ ایران مَنسوب می‌دارَند. از این طایِفه، یک تیره، تیرۀ الیاس است (همان ص) که خود را از نَسلِ مولوی صاحِبِ مَثنَوی می‌دانَند و می‌گویَند: «إِلیاس فرزندِ مُلّا از زنِ فیروزکوهیش بوده است» 2 آیا مولوی، زنِ فیروزکوهی داشت؟ . یک تیرۀ دیگر، تیرۀ گرشاسب است (همان ص) که خود را از أولادِ گرشاسبِ داستانی می‌شمارَند و می‌گویَند که از زابُلستان به لاریجان آمَده‌اند.
  از طایِفۀ موسوم به أَمیری یاد شُده است (ص 16) که بَرخی از آنها نَسَبِ خود را به جَمشید و فریدون و لُهراسب و کیقُباد و گُشتاسب پادشاهانِ داستانیِ ایران می‌رَسانَند.
  این نِسبَتها، اگرچه در مَوارِدی، بوُضوح۟، پندارین باشَند، از حیثِ جامعه‌شناسیِ تاریخی و فَرهَنگِ تودۀ مَردُم، شایانِ تَأَمُّل و تَفَرُّس اند.

  ۱. نویسَندۀ کِتابِ یادشُده و تَنی چَند از دیگر مَذکوران دَر کِتابِ یادگارِ فَرهَنگِ آمُل نیز لَقَبِ «عَلّامه» دارَند. آیا از هَمین خاندان اند؟
  ۲. آیا مولوی، زنِ فیروزکوهی داشت؟
  دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۳
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  اردشیر کرامتی
  ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۹:۰۳
  اگر از اهل تنکابن (شهسوار سابق) تحقیق فرمایید مطالب بسیار در این زمینه خواهید شنید. نوادگان صاحب قصص طائفه بزرگی هستند که برای خود نام فامیل علامه ، علامه تنکابنی ، مجتهد زاده ، و مجتهد سلیمانی را انتخاب کرده اند. یکی از نوادگان او مرحوم حجةالاسلام علی‌اصغر مجتهد‌زاده در قبل از انقلاب و اوائل انقلاب رئیس روحانی شهر بود و فرزندش حجةالاسلام محمد مجتهد‌زاده‌ رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت استان‌های مازندران و گلستان و رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران در اواسط همین اسفند گذشته مرحوم شد. فرزند کوچک صاحب قصص به نام شيخ مهدي مجتهد سليماني متوفای قبل از انقلاب با لقب طریقتی وفا علي از مشایخ بسیار محترم سلسله گنابادی بود و این از طنزهای زمان بود چه صاحب قصص با صوفیه کمال عداوت داشت. حجت الاسلام و المسلمین عیسی علامه تنکابنی معاصر هم از نوادگان صاحب قصص است. اسم و اخبار همگی این مذکورین در گوگل قابل جستجوست.