لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۳۲٫۳۸۷ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۹۶ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۵۶۸

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  چُنان که گفتیم ، شیخِ سخن پردازِ شیراز، سعدی ، در غزلی فرموده است :

  ...غنچه دیدم که از نسیم صبا
  همچو من دست در گریبان داشت
  که نه تنها منم ربودۀ عشق
  هر گلی بلبلی سحرخوان داشت

  این ، ضبطِ نسخۀ ویراستۀ شادروان دکتر غلامحُسَینِ یوسُفی است ( نگر : غزلهای سعدی ، ویراستۀ یوسُفی ، چ :1 ، ص 77).

  در نسخۀ ویراسـتۀ زنده یاد محمّد علیِ فروغی ( نگر: کلّیّاتِ سعدی ، چ أمیرکبیر ، ص459 ، غ 131 ) ، به جایِ «سحرخوان» ، «غزلخوان» آمده است .

  شادروان دکتر یوسفی در ضبطِ «سحرخوان» ، با دستنوشـتِ کهنه و معتبری که کاتبی بَیضاوی به سالِ 721 هـ . ق . کتابت کرده است همداستانی نموده( نگر : غزلهای سعدی ، ویراستۀ یوسُفی ، چ :1 ، ص418)؛ ولی زنده یاد فروغی در ضبطِ «غزلخوان» از همان نسخۀ معتبرِ کاتبِ بَیضاوی که او نیز بدان دسترس داشته ، عدول کرده است .

  زنده یاد محمّدعلیِ فروغی نه تنها این نسخۀ کاتبِ بَیضاوی را در اختیار داشـته ، که به آن بسیار معتقد هم بوده است ؛ چُنان که دربارۀ آن نوشته : « در اعتبار و صحّت و قدمت کتابت بی مانند [است ] و شاید در دنیا بی نظیر باشد»؛ « این نسخه بسیار معتبر و صحیح است و به قدری موردِ توجّه و اعتمادِ ما بوده که در واقع آن را أصل و متن قرار داده ایم واگر هم در مواردی از آن عدول کرده ایم و متن را به حاشیه برده ایم ، غالبًا از آن به "قدیمترین نسخه" تعبیر شده است » ( کلّیاتِ سعدی ، چ أمیرکبیر ، ص408 و 409).

  لاأقل در این موردِ بخُصوص، آن فقید، نه تنها در حدّ حفظِ ضبطِ نسخۀ مذکور در متن ، بدین نسخه توجّه و اعتماد نکرده ، که ضبطِ آن حتّی در حاشیه هم گزارش نشده است ( نگر: کلّیّاتِ سعدی ، چ أمیرکبیر ، ص459 ، )؛ هرچند که ضبطِ مرجَّح همین ضبطِ «سحرخوان» است ؛ زیرا :

  أوّلًا ، پُشتوانۀ نَقلیِ معتبری چونان نسخۀ مورَّخِ 721 هـ . ق .دارد.

  ثانیًا ،با نظامِ زبانی و بیانیِ سعدی سازگار است ، و دیدیم که شیخِ شیراز خود باز هم از بلبل به عنوانِ « مرغِ سحرخوان » یاد کرده است .

  ثالثًا ، قاعدۀ « ضبطِ دشوارتر برتر است » در تصحیحِ متون ، «سحرخوان» را بر «غزلخوان» مُرَجَّح می دارد .

  سرانجام یادکردنی است که شادروان حبیبِ یغمائی هم در غزلیّاتِ سعدی یِ ویراستۀ خویش ( به کوششِ مهدیِ مدائنی، چ :2 ، تهران : پژوهشگاهِ علومِ إنسانی و مطالعاتِ فرهنگی ، 1390هـ . ش . ، ص 122) غزلِ سعدی را بر أساسِ همین نسخۀ معتبرِ مورَّخِ 721 هـ . ق . ضبط کرده ، و بالطَّبْع و بالتَّبَع ، «سحرخوان» را به جایِ «غزلخوان» نشانیده است.
  سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۵۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت